top of page

Usługi

Pacjenci zawsze są na pierwszym miejscu

Terapia metodą DENEMS

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. Grupa docelowa obejmuje dzieci z wszelkimi dysfunkcjami układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce, wady rozwojowe rdzenia kręgowego), zespołami genetycznymi (zespół Downa, EhlersaDanlosa, Marfana), zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w stanach pourazowych, pooperacyjnych oraz z wadami postawy ciała. Metodę DNMS można sklasyfikować jako podejście neurofizjologiczne oraz neurorozwojowe.

Anna+Rafał_IMG_2709.jpg
Fizjoterapia

Konsultacje ze specjalistami

Ocena neurorozwojowa dzieci i młodzieży. Kwalifikacja do usprawniania w zakresie fizjoterapii. Planowanie długofalowego procesu usprawniania z uwzględnieniem interwencji operacyjnych.

Konsultacje interdyscyplinarne

Dzięki analizie w czasie realnym tych samych problemów pacjenta z trzech różnych punktów widzenia (fizjoterapia plus ortotyka, ortopedia, neurochirurgia) możliwe jest zaplanowanie długofalowego procesu leczenia z uwzględnieniem odpowiednich rozwiązań operacyjnych ułożonych we właściwej kolejności, fizjoterapii i zaopatrzenia ortopedycznego.

AdobeStock_324625186_edited.jpg
Examining X-ray_edited.jpg

Konsultacje ortopedyczne - dr Florian Paulitsch

Uzyskanie informacji na temat możliwości leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych. Zaplanowanie leczenia operacyjnego w klinice Aschau im Chiemgau. Dostosowanie zaopatrzenia ortotycznego do przyjętej koncepcji leczenia operacyjnego. Dobór ortez jako sposobu leczenia zachowawczego w przypadku wad kończyn dolnych. Kompleksowe zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie statycznej i dynamicznej pionizacji.

Bezpłatne konsultacje stomijne

Zapraszamy pacjentów stomijnych na bezpłatne konsultacje z pielęgniarką stomijną. Konsultacje odbywają się w każdy wtorek. Podczas konsultacji możesz uzyskać porady w zakresie codziennej pielęgnacji stomii, zapobiegania powikłaniom i problemom skórnym, prawidłowego doboru, zakładania oraz zdejmowania sprzętu stomijnego.

Seniorzy Spotkania
theresa_kinderrollstuhl_1.jpg

Bezpłatne konsultacje w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego

​Konsultacje ze specjalistami w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego oraz rehabilitacyjnego. Połączone z prezentacją sprzętu m.in. wózki, pionizatory, foteliki, urządzenia multifunkcyjne i wiele innych.


Zadzwoń i umów się jeszcze dziś na spotkanie.

bottom of page