top of page
inter.jpg

Konsultacje interdyscyplinarne

Termin: 18 czerwca 2023 r. 

 

Jedyny w Polsce zespół interdyscyplinarny z 5-letnim doświadczeniem klinicznym wznawia działalność. Wszyscy zaangażowani w problematykę leczenia zaburzeń rozwojowych o podłożu neurologicznym mają świadomość, że wybór właściwego leczenia stanowi jeden z najbardziej istotnych problemów – szczególnie, gdy należy podjąć decyzję o nieodwracalnym leczeniu operacyjnym. Dzięki analizie w czasie realnym tych samych problemów pacjenta z trzech różnych punktów widzenia (fizjoterapia plus ortotyka, ortopedia, neurochirurgia) możliwe jest zaplanowanie długofalowego procesu leczenia z uwzględnieniem odpowiednich rozwiązań operacyjnych ułożonych we właściwej kolejności, fizjoterapii i zaopatrzenia ortopedycznego. 

Skład zespołu konsultacyjnego:

Anna Gogola PhD – adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, AWF Katowice, prelegent szeregu konferencji, kierownik 3 grantów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci niepełnosprawnych, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą. Współtwórca metody DENEMS. Założyciel i członek zarządu Fundacji DENEMS Institute, której celem jest unowocześnienie obszaru fizjoterapii okresu rozwojowego, popularyzacja metody DENEMS, kształcenie fizjoterapeutów oraz zakładanie profilowanych ośrodków terapeutycznych.

Sławomir Snela MD, PhD – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Konsultant wojewódzki w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla woj. podkarpackiego. Wykładowca i instruktor szkoleń z zakresu leczenia pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi w Polsce i za granicą – głównie we współpracy z holenderską Fundacją Wandafonds. Wykładowca kursów dla lekarzy rezydentów specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach tzw. „Szkoły Ortopedii Dziecięcej” oraz  na ogólnopolskich  kursach atestacyjnych. Członek kilku międzynawowych Towarzystwa Naukowych, autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych związanych z ortopedią.

Jerzy Luszawski PhD – specjalista neurochirurg, lekarz w Klinice Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach,  po szkoleniu w USA rozpoczął leczenie spastyczności metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych, dzięki czemu Katowice stały się głównym ośrodkiem w Polsce wykonującym te operacje u dzieci.

Pavlo Severynenko Mistrz ortotyki - dyplomowany Mistrz Ortotyki i Protetyki. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach produkujących zaopatrzenie ortopedyczne oraz klinikach ortopedycznych na terenie Niemiec.

Na co dzień zaopatruje w przedmioty ortopedyczne pacjentów po operacjach w Klinice w Aschau im. Chiemgau.

Wraz z zespołem w konsultacjach uczestniczą przedstawiciele czołowych firm zaopatrzenia ortopedycznego.

bottom of page