top of page
Nurse Checking Girl

GIGANCI

z Manhattanu

CENTRUM POZYSKIWANIA DOFINANSOWAŃ
NA SPRZĘT MEDYCZNY I REHABILITACYJNY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH

Home: Witaj

01

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

PFRON oferuje różne programy wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowania można uzyskać na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz innych urządzeń pomocniczych. Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR).

02

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

NFZ finansuje część kosztów zakupu niektórych wyrobów medycznych, takich jak wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe czy sprzęt ortopedyczny. O dofinansowanie można ubiegać się poprzez złożenie wniosku lekarskiego do odpowiedniego oddziału NFZ.

03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

MOPS może przyznać jednorazowe wsparcie finansowe na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach. Wsparcie to jest uzależnione od sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o pomoc.

Fundacje i Stowarzyszenia

W Polsce działa wiele fundacji i stowarzyszeń, które oferują pomoc finansową dla osób potrzebujących sprzętu medycznego. Przykładem mogą być Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” czy Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Źródła dofinansowań

01.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

PFRON oferuje różne programy wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowania można uzyskać na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz innych urządzeń pomocniczych. Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR).

02.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

NFZ finansuje część kosztów zakupu niektórych wyrobów medycznych, takich jak wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe czy sprzęt ortopedyczny. O dofinansowanie można ubiegać się poprzez złożenie wniosku lekarskiego do odpowiedniego oddziału NFZ.

03.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

MOPS może przyznać jednorazowe wsparcie finansowe na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach. Wsparcie to jest uzależnione od sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o pomoc.

04.

Fundacje i Stowarzyszenia

W Polsce działa wiele fundacji i stowarzyszeń, które oferują pomoc finansową dla osób potrzebujących sprzętu medycznego. Przykładem mogą być Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” czy Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Sposoby Pozyskiwania Dofinansowań

bottom of page